Wyszukiwarka kodów SWIFT banku

Wyszukaj kody SWIFT według kraju

Kody SWIFT i kody BIC

Kody SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) i Kody BIC (Bank Identifier Code) to kody używane do identyfikacji instytucji na całym świecie w celu ułatwienia międzynarodowych przelewów pieniężnych.

Są to kody składające się z 8 lub 11 znaków alfanumerycznych, które służą do jednoznacznej identyfikacji banku i jego lokalizacji w celu wysyłania i odbierania międzynarodowych przelewów bankowych. Różnica między kodem SWIFT a kodem BIC polega na tym, że pierwszy odnosi się do oryginalnej nazwy systemu, podczas gdy drugi jest standardowym określeniem identyfikatora.

Przykład kodu SWIFT

AAAA BB CC DDD

Kody SWIFT — często zadawane pytania

Co to jest kod SWIFT?

Kod SWIFT to unikalny identyfikator używany do identyfikowania instytucji finansowych na całym świecie w celu ułatwienia międzynarodowych przelewów pieniężnych. Jest również znany jako SWIFT BIC (Bank Identifier Code), co oznacza Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Bank Identifier Code. Jest to standardowy format Business Identifier Codes (BIC), który służy do identyfikowania banków i instytucji finansowych w znormalizowany sposób na potrzeby międzynarodowych przelewów bankowych.

Kod SWIFT składa się z 8 lub 11 znaków i służy do jednoznacznej identyfikacji banku i jego lokalizacji w celu wysyłania i odbierania międzynarodowych przelewów bankowych.

Co to jest kod BIC?

BIC oznacza kod identyfikacyjny banku. Jest to unikalny identyfikator używany do identyfikowania instytucji finansowych na całym świecie w celu ułatwienia międzynarodowych przelewów pieniężnych. Znany jest również jako kod SWIFT, co jest oryginalną nazwą systemu używanego dla tych kodów. Kod BIC to standardowy format Business Identifier Codes (BIC) i służy do identyfikowania banków i instytucji finansowych w znormalizowany sposób na potrzeby międzynarodowych przelewów bankowych. Kod BIC składa się z 8 lub 11 znaków i służy do jednoznacznej identyfikacji banku i jego lokalizacji zarówno do wysyłania, jak i odbierania międzynarodowych przelewów bankowych. Terminy BIC i kod SWIFT są często używane zamiennie.

Jaka jest różnica między kodami SWIFT i BIC?

Terminy kod SWIFT i kod BIC odnoszą się do tego samego. SWIFT oznacza Towarzystwo Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej, a BIC oznacza kod identyfikacyjny banku. Oba są unikalnymi kodami identyfikacyjnymi używanymi do identyfikowania instytucji finansowych na całym świecie w celu ułatwienia międzynarodowych przelewów pieniężnych.

Nie ma różnicy między kodem SWIFT a kodem BIC, ale termin „kod SWIFT” jest częściej używany, podczas gdy „kod BIC” jest terminem standardowym w branży finansowej. Kod składa się z 8 lub 11 znaków i służy do jednoznacznej identyfikacji banku i jego lokalizacji zarówno w celu wysyłania, jak i odbierania międzynarodowych przelewów bankowych. Oba terminy odnoszą się do tego samego kodu identyfikacyjnego używanego do międzynarodowych przelewów bankowych.

Jak znaleźć swój kod SWIFT?

Swój kod SWIFT możesz znaleźć na następujące sposoby:

Jak mogę sprawdzić kod SWIFT?

Ważne jest, aby dokładnie sprawdzić poprawność swojego kodu SWIFT w swoim banku przed użyciem go do międzynarodowego przelewu bankowego, ponieważ mały błąd może spowodować wysłanie przelewu do niewłaściwego bank

Czy potrzebuję kodu IBAN lub SWIFT?

Zarówno IBAN (międzynarodowy numer konta bankowego), jak i kod SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Bank Identifier Code) są używane w celu ułatwienia międzynarodowych przelewów pieniężnych, ale służą innym celom.

IBAN to unikalny identyfikator konta bankowego używany w wielu krajach na całym świecie, zwłaszcza w Europie. Pomaga zapewnić, że międzynarodowe przelewy pieniężne są dokładnie kierowane na właściwe konto bankowe, zapewniając ustandaryzowany format numerów kont bankowych.

Z drugiej strony kod SWIFT służy do identyfikacji konkretnej instytucji finansowej na potrzeby międzynarodowych przelewów bankowych. Nie jest to unikalny identyfikator dla indywidualnego konta bankowego, ale raczej dla banku i jego lokalizacji.

Podsumowując, jeśli wykonujesz międzynarodowy przelew bankowy, potrzebujesz zarówno kodu IBAN, jak i kodu SWIFT. IBAN służy do identyfikacji Twojego konta bankowego, natomiast kod SWIFT służy do identyfikacji banku i jego lokalizacji, do której wysyłane lub odbierane są Twoje pieniądze.

Kody SWIFT są przydzielane instytucjom finansowym przez SWIFT i służą do globalnej identyfikacji instytucji na potrzeby międzynarodowych przelewów bankowych, a ich siedziba główna znajduje się w La Hulpe w Belgii. SWIFT jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy S.W.I.F.T. SCRL z siedzibą pod adresem Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgia