Sök upp SWIFT-koder efter land

SWIFT-koder och BIC-koder

SWIFT-koder (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) och BIC-koder (Bank Identifier Code) är koder som används för att identifiera finansiella institutioner globalt för att underlätta internationella penningöverföringar.

De är koder på 8 eller 11 alfanumeriska tecken som används för att unikt identifiera en bank och dess plats för att både skicka och ta emot internationella banköverföringar. Skillnaden mellan en SWIFT-kod och en BIC-kod är att den förra refererar till systemets ursprungliga namn, medan den senare är standardtermen som används för identifieraren.

SWIFT-kodexempel

AAAA BB CC DDD

SWIFT-koder - Vanliga frågor

Vad är en SWIFT-kod?

En SWIFT-kod är en unik identifierare som används för att identifiera finansiella institutioner globalt, för att underlätta internationella penningöverföringar. Det är också känt som en SWIFT BIC (Bank Identifier Code), som står för Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Bank Identifier Code. Det är ett standardformat av Business Identifier Codes (BIC) som används för att identifiera banker och finansinstitutioner på ett standardiserat sätt för internationella banköverföringar.

En SWIFT-kod består av 8 eller 11 tecken och används för att unikt identifiera en bank och dess plats för att både skicka och ta emot internationella banköverföringar.

Vad är BIC-kod?

BIC står för Bank Identifier Code. Det är en unik identifierare som används för att identifiera finansiella institutioner globalt i syfte att underlätta internationella penningöverföringar. Det är också känt som en SWIFT-kod, vilket är det ursprungliga namnet på systemet som används för dessa koder. En BIC-kod är ett standardformat av Business Identifier Codes (BIC) och används för att identifiera banker och finansinstitut på ett standardiserat sätt för internationella banköverföringar. En BIC-kod består av 8 eller 11 tecken och används för att unikt identifiera en bank och dess plats för att både skicka och ta emot internationella banköverföringar. Termerna BIC och SWIFT-kod används ofta omväxlande.

Vad är skillnaden mellan SWIFT- och BIC-koder?

Termen SWIFT-kod och BIC-kod refererar till samma sak. SWIFT står för Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication och BIC står för Bank Identifier Code. Båda är unika identifieringskoder som används för att identifiera finansiella institutioner globalt i syfte att underlätta internationella penningöverföringar.

Det finns ingen skillnad mellan en SWIFT-kod och en BIC-kod, men termen "SWIFT-kod" används oftare, medan "BIC-kod" används som standardterm i finansbranschen. Koden består av 8 eller 11 tecken och används för att unikt identifiera en bank och dess plats för att både skicka och ta emot internationella banköverföringar. Båda termerna hänvisar till samma identifieringskod som används för internationella banköverföringar.

Hur hittar jag min SWIFT-kod?

Du kan hitta din SWIFT-kod på följande sätt:

Hur kan jag kontrollera en SWIFT-kod?

Det är viktigt att dubbelkontrollera riktigheten av din SWIFT-kod med din bank innan du använder den för en internationell banköverföring, eftersom ett litet fel kan göra att överföringen skickas till fel bank

Behöver jag ett IBAN- eller en SWIFT-kod?

Både ett IBAN (International Bank Account Number) och en SWIFT-kod (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Bank Identifier Code) används för att underlätta internationella penningöverföringar, men de tjänar olika syften.

Ett IBAN är en unik identifierare för ett bankkonto som används i många länder runt om i världen, särskilt i Europa. Det hjälper till att säkerställa att internationella penningöverföringar dirigeras korrekt till rätt bankkonto genom att tillhandahålla ett standardiserat format för bankkontonummer.

En SWIFT-kod, å andra sidan, används för att identifiera en specifik finansiell institution för internationella banköverföringar. Det är inte en unik identifierare för ett enskilt bankkonto, utan snarare för en bank och dess plats.

Sammanfattningsvis behöver du både ett IBAN- och en SWIFT-kod om du gör en internationell banköverföring. IBAN används för att identifiera ditt bankkonto, medan SWIFT-koden används för att identifiera banken och dess plats som dina pengar skickas till eller tas emot från.

SWIFT-koder tilldelas finansinstitutioner av SWIFT och används för att identifiera institutionen globalt för internationella banköverföringar och deras huvudkontor ligger i La Hulpe, Belgien. SWIFT är det registrerade varumärket som tillhör S.W.I.F.T. SCRL med registrerad adress på Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgien.